Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
13 Μαϊ 2022
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2008 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Τριμηνιαία
13 Μαϊ 2022
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Μηνιαία
09 Μαϊ 2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
Μηνιαία
09 Μαϊ 2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
Μηνιαία
28 Φεβ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021
Μηνιαία
28 Φεβ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021
Μηνιαία
28 Φεβ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021
Μηνιαία
28 Φεβ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021
Τριμηνιαία
28 Φεβ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021
Τριμηνιαία
28 Φεβ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία