Έρευνα και Ανάπτυξη - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
13 Ιουλ 2023
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Αναλυτικοί Πίνακες), 1991-2021
Ετήσια
13 Ιουλ 2023
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Συνοπτικός Πίνακας), 1991-2021
Ετήσια
10 Δεκ 2010
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, 2006
Ετήσια
16 Μαρ 2007
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2004


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία