Φόρμα Επικοινωνίας - Εξειδικευμένα / Κατά παραγγελία στοιχεία


Η Στατιστική Υπηρεσία δέχεται αιτήματα από ενδιαφερόμενους για εξειδικευμένες στατιστικές και αναλύσεις. Τα αιτήματα μπορούν να αφορούν την εξαγωγή πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων ή τις εκδόσεις, ειδικές ταξινομήσεις σε πίνακες, στοιχεία με συγκεκριμένο επίπεδο κατηγοριοποίησης κτλ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προκύπτουν ζητήματα εμπιστευτικότητας. Αυτές αντιμετωπίζονται διαφορετικά - βλ. Παροχή Δεδομένων για Ερευνητικούς Σκοπούς (Μικροδεδομένα).

Για κάθε αίτημα καθορίζεται χρέωση ανάλογα με τον όγκο και τον χρόνο για την ετοιμασία των εξειδικευμένων δεδομένων. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το συνολικό κόστος και η εργασία για τα ειδικά αιτήματα αρχίζει μόνο αφού γίνει αποδοχή των χρεώσεων από τον χρήστη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πιο κάτω ηλεκτρονική αίτηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή αιτήματος

* Υποχρεωτικά ΠεδίαΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία