Φόρμα Επικοινωνίας - Δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς


Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένα επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης από τον Διευθυντή. Τα εμπιστευτικά δεδομένα μπορούν να διατεθούν μετά από επεξεργασία που να διασφαλίζει ότι δεν θα είναι δυνατή η άμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των στοιχείων. 

Η έγκριση της αίτησης παροχής στοιχείων επέχει θέση δεσμευτικού συμβολαίου μεταξύ του αιτητή και της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, καθορίζεται χρέωση ανάλογα με τον όγκο και τον χρόνο της ετοιμασίας των δεδομένων.

 

Για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς, ερευνητικούς σκοπούς, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

α. Συμπλήρωση των πεδίων στην πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα.
β. Εκτύπωση, χειρόγραφη συμπλήρωση και σάρωση της συμπληρωμένης (υπογεγραμμένης και σφραγισμένης) αίτησης:
"ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ".
γ. Ετοιμασία συνοδευτικού υποστηρικτικού εγγράφου στο οποίο θα παρατίθενται οι (πέντε) πληροφορίες που χρειάζονται για να εξεταστεί η αίτηση από τη Στατιστική Υπηρεσία.
δ. Επισύναψη των δύο πιο πάνω αρχείων (και επιπρόσθετων αρχείων, αν χρειάζεται) στην ηλεκτρονική αίτηση μέσω του σχετικού πεδίου.
Για επισύναψη πολλαπλών αρχείων, αφήστε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl”, ενώ επιλέγετε τα αρχεία στον Η/Υ.
ε. Υποβολή της αίτησης.

* Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αρχεία επισυναφθούν στην αίτηση θα πρέπει να είναι σε μια από τις ακόλουθες μορφές: pdf, jpeg, png, gif, bmp.
Στοιχεία Επικοινωνίας

Σχόλια

* Υποχρεωτικά ΠεδίαΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία