Συστήματα Ταξινόμησης

Τίτλος Συντομογραφία Ενότητα Αρχεία Σχετικοί Σύνδεσμοι
DEGURBA Γεωγραφικά
DEGREE_URBANISATION-2019-120819.xls
NACE Αναθ. 2 Οικονομικές Δραστηριότητες
NACE_Rev2-EL.xls
GEOCODES Γεωγραφικά
GEO_CODES-2015.xlsΕπεξηγηματικό_Σημείωμα-Explanatory_Note.docΙστορικό_Αλλαγών-Records_of_Changes-260116.pdf
ISCO-08 Επαγγέλματα
ISCO-2008-EL.xls
CPA 2008 Προϊόντα
CPA-2008-EL-161121.pdf
ECOICOP-ΕνΔΤΚ Άλλη
ECOICOP-HICP-EN_EL.xlsx

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία