Εκτύπωση


Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και Ετήσιοι Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

2022

21/04/23

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2022, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2022 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €570,2 εκ. ή 2,1% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €23.371,1 εκ. ή 86,5% στο ΑΕΠ. 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία