Εκτύπωση


Εθνικοί Λογαριασμοί (Ετήσια & Τριμηνιαία)

Αναθεώρηση Στοιχείων 2018-2022

21/04/23

 

Το  Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές για το 2022 έχει αναθεωρηθεί λόγω αναθεωρημένων στοιχείων δημόσιων οικονομικών και ισοζυγίου πληρωμών και υπολογίζεται σε €27.006,4 εκ. Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή σε τρέχουσες τιμές ανέρχεται στο 12,4%.  

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία