Εκτύπωση


Εθνικοί Λογαριασμοί

Πρώτη Εκτίμηση 2022

01/03/23

 

Το  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το 2022 υπολογίζεται σε €27.011,7 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €24.018,9 εκ. το 2021 και σε €24.229,9 εκ. σε μετρήσεις όγκου (σταθερές τιμές) για το έτος 2022 σε σύγκριση με €22.938,0 εκ. το 2021.  Ο ρυθμός  ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 5,6% κατά το 2022, σε σύγκριση με 6,6% το 2021. 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία