Εκτύπωση


Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

Ιαν-Φεβ 2023

07/04/23

 

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €363,0 εκ. (1,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €208,3 εκ. (0,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €117,4 εκ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €1.573,9 εκ. σε σύγκριση με €1.456,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. 

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €54,0 εκ. (+9,1%) και ανήλθαν στα €645,3 εκ. σε σύγκριση με €591,3 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €44,3 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €517,4 εκ. σε σύγκριση με €473,1 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €18,5 εκ. (+13,5%) και ανήλθε στα €155,6 εκ. σε σύγκριση με €137,1 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €9,9 εκ. (+75,0%) και ανήλθαν στα €23,1 εκ. σε σύγκριση με €13,2 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €44,6 εκ. (+81,7%) και ανήλθε στα €99,2 εκ. σε σύγκριση με €54,6 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €45,0 εκ. και ανήλθαν στα €84,5 εκ. σε σύγκριση με €39,5 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €0,4 εκ. (-2,6%) και περιορίστηκαν στα €14,7 εκ. σε σύγκριση με €15,1 εκ. το 2022. 

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €46,8 εκ. (-44,1%) και περιορίστηκαν στα €59,3 εκ. σε σύγκριση με €106,1 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €7,2 εκ. (-8,8%) και περιορίστηκαν στα €74,0 εκ. σε σύγκριση με €81,2 εκ. το 2022.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €272,1 εκ. (+16,3%) και ανήλθαν στα €1.936,9 εκ. σε σύγκριση με €1.664,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €133,4 εκ. (+24,4%) και ανήλθαν στα €678,9 εκ. σε σύγκριση με €545,5 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €108,4 εκ. (+30,1%) και ανήλθαν στα €468,3 εκ. σε σύγκριση με €359,9 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €110,9 εκ. (+23,1%) και ανήλθαν στα €591,3 εκ. σε σύγκριση με €480,4 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €27,6 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €526,8 εκ. σε σύγκριση με €499,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €4,2 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €93,2 εκ. σε σύγκριση με €89,0 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 εκ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €3,9 εκ. σε σύγκριση με €3,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,2 εκ. (-13,1%) και περιορίστηκαν στα €27,8 εκ. σε σύγκριση με €32,0 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,3 εκ. (-2,0%) και περιορίστηκαν στα €15,0 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2022.


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία