Εκτύπωση


Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

4ο Τρίμηνο 2022

28/04/23

 

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €92,5 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €17,7 εκ. για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021. 

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €196,1 εκ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €3.311,1 εκ. σε σύγκριση με €3.115,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €63,9 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €1.223,9 εκ. σε σύγκριση με €1.160,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €49,8 εκ. (+5,4%) και ανήλθαν στα €967,1 εκ. σε σύγκριση με €917,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €35,3 εκ. (+9,3%) και ανήλθε στα €414,7 εκ. σε σύγκριση με €379,4 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €1,6 εκ. (3,8%) και ανήλθαν στα €43,5 εκ. σε σύγκριση με  €41,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €43,5 εκ. (+26,3%) και ανήλθαν στα €208,9 εκ. σε σύγκριση με €165,4 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €3,5 εκ. (+1,0%) και ανήλθε στα €370,5 εκ. (€309,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €60,6 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €367,0 εκ. (€278,2 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €88,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. 

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο  μειώθηκε κατά €1,5 εκ. (-1,8%) και περιορίστηκε στα €82,5 εκ. σε σύγκριση με €84,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

ΕΣΟΔΑ 
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €85,8 εκ. (+2,7%) και ανήλθαν στα €3.218,6 εκ. σε σύγκριση με €3.132,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €103,6 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €1.022,2 εκ. σε σύγκριση με €918,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €116,7 εκ. (+20,0%) και ανήλθαν στα €700,7 εκ. σε σύγκριση με €584,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €70,3 εκ. (+8,7%) και ανήλθαν στα  €877,0 εκ. σε σύγκριση με €806,7 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €8,1 εκ. (+0,9%) και ανήλθαν στα €871,2 εκ. σε σύγκριση με €863,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €3,6 εκ. (+3,5%) και ανήλθαν στα €106,5 εκ. σε σύγκριση με €102,9 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από παροχή  αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €61,4 εκ. (+28,2%) και ανήλθαν στα €279,3 εκ. σε σύγκριση με €217,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €160,2 εκ. (-76,3%) και περιορίστηκαν στα €49,8 εκ. σε σύγκριση με €210,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €1,0 εκ. (-7,0%) και περιορίστηκε στα €12,6 εκ. σε σύγκριση με €13,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία