Εκτύπωση


Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό

Δεκ 2022

17/01/23

 

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθαν στις 139.981 σε σύγκριση με 61.010 τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 129,4%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Δεκέμβριο 2022 ήταν η Ελλάδα με 33,4% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 16,7%. 


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία