Εκτύπωση


Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό

Νοε 2022

19/12/22

 

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2022 ανήλθαν στις 102.417 σε σύγκριση με 52.668 τον Νοέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 94,5%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2022 ήταν η Ελλάδα με 38,2% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 13,9%.

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία