Εκτύπωση


Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)

Ιαν 2022

26/04/22

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

 

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €746,0 εκ. σε σύγκριση με €590,6 εκ. για τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 26,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €222,4 εκ. σε σύγκριση με €156,3 εκ. για τον Ιανουάριο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 42,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €523,6 εκ. για τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με €434,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

 

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €520,8 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €47,7 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €177,5 εκ.

 

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €70,7 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €22,5 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €129,2 εκ.       

 


Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία