Εμπόριο


Στατιστικές για τον τομέα του εμπορίου: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών στους Κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου και του Εμπορίου/Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων
1ο Τρίμηνο 2023
22 Ιουν 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Μάιος 2023
03 Ιουλ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιουν 2023
01 Αυγ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιουλ 2023
01 Σεπ 2023
Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών στους Κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου και του Εμπορίου/Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων
2ο Τρίμηνο 2023
22 Σεπ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Αυγ 2023
02 Οκτ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία