Έρευνα και Ανάπτυξη


Στατιστικές για την ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο: προσωπικό, δαπάνες κατά είδος, τομέα επιστήμης και θεσμικό τομέα, πηγές χρηματοδότησης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία