Δημόσια Οικονομικά


Στατιστικές για τα οικονομικά του δημόσιου τομέα: μηνιαίες δημοσιονομικές εξελίξεις, τριμηνιαίοι και ετήσιοι λογαριασμοί, φορολογικά έσοδα, δαπάνες κατά προορισμό, δημόσιο χρέος και διαδικασία υπερβολικού ελλείματος.

Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
1ο Τρίμηνο 2023
02 Ιουν 2023
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Μάιος 2023
30 Ιουν 2023
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Ιουν 2023
31 Ιουλ 2023
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Ιουλ 2023
31 Αυγ 2023
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Αυγ 2023
06 Οκτ 2023
Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
2ο Τρίμηνο 2023
24 Οκτ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία