Δημόσια Οικονομικά


Στατιστικές για τα οικονομικά του δημόσιου τομέα: μηνιαίες δημοσιονομικές εξελίξεις, τριμηνιαίοι και ετήσιοι λογαριασμοί, φορολογικά έσοδα, δαπάνες κατά προορισμό, δημόσιο χρέος και διαδικασία υπερβολικού ελλείματος.

Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
3ο Τρίμηνο 2022
20 Δεκ 2022
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Νοε 2022
30 Δεκ 2022
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Δεκ 2022
24 Φεβ 2023
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν 2023
09 Μαρ 2023
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Φεβ 2023
07 Απρ 2023
Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
4ο Τρίμηνο 2022
28 Απρ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία