Δείκτες Τιμών


Στατιστικές για τους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή με βάση τον εθνικό δείκτη και τον Εναρμονισμένο Δείκτη (με το Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα), συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και περίοδο. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών.

Δείκτης Τιμών Κατοικιών
2ο Τρίμηνο 2023
03 Οκτ 2023
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Σεπ 2023
05 Οκτ 2023
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Σεπ 2023
18 Οκτ 2023
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Οκτ 2023
02 Νοε 2023
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Οκτ 2023
17 Νοε 2023
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Νοε 2023
07 Δεκ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία