Δείκτες Τιμών


Στατιστικές για τους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή με βάση τον εθνικό δείκτη και τον Εναρμονισμένο Δείκτη (με το Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα), συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και περίοδο. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Φεβ 2024
07 Μαρ 2024
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Φεβ 2024
15 Μαρ 2024
Δείκτης Τιμών Κατοικιών
4ο Τρίμηνο 2023
04 Απρ 2024
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Μαρ 2024
04 Απρ 2024
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Μαρ 2024
17 Απρ 2024
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Απρ 2024
02 Μαϊ 2024Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία