Δείκτες Τιμών


Στατιστικές για τους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή με βάση τον εθνικό δείκτη και τον Εναρμονισμένο Δείκτη (με το Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα), συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και περίοδο. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Νοε 2022
16 Δεκ 2022
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Δεκ 2022
05 Ιαν 2023
Δείκτης Τιμών Κατοικιών
3ο Τρίμηνο 2022
13 Ιαν 2023
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Δεκ 2022
18 Ιαν 2023
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ιαν 2023
03 Φεβ 2023
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ιαν 2023
23 Φεβ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία