Εθνικοί Λογαριασμοί


Στατιστικές για τους εθνικούς λογαριασμούς σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (παραγωγή, δαπάνες, εισοδήματα), τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και τους λογαριασμούς των θεσμικών τομέων.

Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί)
4ο Τρίμηνο 2023
07 Μαρ 2024
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
1ο Τρίμηνο 2024 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
15 Μαϊ 2024
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
1ο Τρίμηνο 2024
03 Ιουν 2024
Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί)
1ο Τρίμηνο 2024
07 Ιουν 2024
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
2ο Τρίμηνο 2024 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
14 Αυγ 2024
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
2ο Τρίμηνο 2024
02 Σεπ 2024Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία