Εθνικοί Λογαριασμοί


Στατιστικές για τους εθνικούς λογαριασμούς σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (παραγωγή, δαπάνες, εισοδήματα), τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και τους λογαριασμούς των θεσμικών τομέων.

Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
3ο Τρίμηνο 2023 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
14 Νοε 2023
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
3ο Τρίμηνο 2023
01 Δεκ 2023
Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί)
3ο Τρίμηνο 2023
07 Δεκ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία