Εθνικοί Λογαριασμοί


Στατιστικές για τους εθνικούς λογαριασμούς σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (παραγωγή, δαπάνες, εισοδήματα), τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και τους λογαριασμούς των θεσμικών τομέων.

Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί)
3ο Τρίμηνο 2022
07 Δεκ 2022
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
4ο Τρίμηνο 2022 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
14 Φεβ 2023
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
4ο Τρίμηνο 2022
01 Μαρ 2023
Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί)
4ο Τρίμηνο 2022
08 Μαρ 2023
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
1ο Τρίμηνο 2023 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
16 Μαϊ 2023
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
1ο Τρίμηνο 2023
01 Ιουν 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία