Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία


Στατιστικές για τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού: φτώχια και κοινωνικός αποκλεισμός, οικονομική ανισότητα, εισοδήματα και δαπάνες νοικοκυριών, δαπάνες για κοινωνική προστασία, εγκληματολογικά στοιχεία. 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία