Αγορά Εργασίας


Στατιστικές για την αγορά εργασίας με αναλυτικά δεδομένα για την απασχόληση, την ανεργία και τις κενές θέσεις.

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Φεβ 2024
05 Μαρ 2024
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
4ο Τρίμηνο 2023
07 Μαρ 2024
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Φεβ 2024
11 Μαρ 2024
Κενές Θέσεις Εργασίας
4ο Τρίμηνο 2023
15 Μαρ 2024
Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα
4ο Τρίμηνο 2023
15 Μαρ 2024
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Μαρ 2024
04 Απρ 2024Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία