Αγορά Εργασίας


Στατιστικές για την αγορά εργασίας με αναλυτικά δεδομένα για την απασχόληση, την ανεργία και τις κενές θέσεις.

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Νοε 2022
05 Δεκ 2022
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Νοε 2022
12 Δεκ 2022
Κενές Θέσεις Εργασίας
3ο Τρίμηνο 2022
14 Δεκ 2022
Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα
3ο Τρίμηνο 2022
14 Δεκ 2022
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
3ο Τρίμηνο 2022
16 Δεκ 2022
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Δεκ 2022
04 Ιαν 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία