Εργατικό Κόστος και Απολαβές


Στατιστικές για το εργατικό κόστος των επιχειρήσεων και τις απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο: μηνιαίες απολαβές σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, δείκτες απολαβών, ωριαίες απολαβές, ετήσιες απολαβές, εργατικό κόστος κατά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος επιχείρησης.

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο 2023
02 Οκτ 2023
Δείκτης Εργατικού Κόστους
3ο Τρίμηνο 2023
15 Δεκ 2023
Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο 2023
29 Δεκ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία