Εργατικό Κόστος και Απολαβές


Στατιστικές για το εργατικό κόστος των επιχειρήσεων και τις απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο: μηνιαίες απολαβές σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, δείκτες απολαβών, ωριαίες απολαβές, ετήσιες απολαβές, εργατικό κόστος κατά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος επιχείρησης.

Δείκτης Εργατικού Κόστους
1ο Τρίμηνο 2024
17 Ιουν 2024
Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
1ο Τρίμηνο 2024
01 Ιουλ 2024
Δείκτης Εργατικού Κόστους
2ο Τρίμηνο 2024
16 Σεπ 2024
Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο 2024
30 Σεπ 2024
Δείκτης Εργατικού Κόστους
3ο Τρίμηνο 2024
16 Δεκ 2024
Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο 2024
30 Δεκ 2024Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία