Εργατικό Κόστος και Απολαβές


Στατιστικές για το εργατικό κόστος των επιχειρήσεων και τις απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο: μηνιαίες απολαβές σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, δείκτες απολαβών, ωριαίες απολαβές, ετήσιες απολαβές, εργατικό κόστος κατά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος επιχείρησης.

Δείκτης Εργατικού Κόστους
3ο Τρίμηνο 2022
19 Δεκ 2022
Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο 2022
29 Δεκ 2022
Δείκτης Εργατικού Κόστους
4ο Τρίμηνο 2022
17 Μαρ 2023
Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
4ο Τρίμηνο 2022
31 Μαρ 2023
Δείκτης Εργατικού Κόστους
1ο Τρίμηνο 2023
16 Ιουν 2023
Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο
1ο Τρίμηνο 2023
29 Ιουν 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία