Καινοτομία


Στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις (στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες): καινοτομία προϊόντος, διαδικασίας, οργανωτική, εμπορίας, εμπόδια στην καινοτομία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία