Κοινωνία της Πληροφορίας


Στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις: πρόσβαση και χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεξιότητες.

Από το 2021 τα στοιχεία ενημερώνονται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

  
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία