Βιομηχανία


Στατιστικές για τον τομέα της βιομηχανίας: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για την παραγωγή, τις τιμές, τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων.

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Μάιος 2024
30 Ιουλ 2024
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Ιουν 2024
31 Ιουλ 2024
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Μάιος 2024
05 Αυγ 2024
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Ιουν 2024
29 Αυγ 2024
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Ιουλ 2024
30 Αυγ 2024
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Ιουν 2024
05 Σεπ 2024Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία