Βιομηχανία


Στατιστικές για τον τομέα της βιομηχανίας: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για την παραγωγή, τις τιμές, τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων.

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Απρ 2023
29 Ιουν 2023
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Μάιος 2023
30 Ιουν 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Απρ 2023
05 Ιουλ 2023
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Μάιος 2023
28 Ιουλ 2023
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Ιουν 2023
31 Ιουλ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Μάιος 2023
07 Αυγ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία