Βιομηχανία


Στατιστικές για τον τομέα της βιομηχανίας: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για την παραγωγή, τις τιμές, τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων.

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Ιουλ 2023
28 Σεπ 2023
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Αυγ 2023
29 Σεπ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Ιουλ 2023
05 Οκτ 2023
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Αυγ 2023
30 Οκτ 2023
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Σεπ 2023
31 Οκτ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Αυγ 2023
06 Νοε 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία