Υγεία


Στατιστικές για την υγεία (κυρίως του δημόσιου τομέα): εξωτερικοί ασθενείς, εσωτερικοί ασθενείς, εγχειρήσεις, παραϊατρικές υπηρεσίες, θάνατοι, προσωπικό, δαπάνες, κατάσταση υγείας του πληθυσμού.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία