Εξωτερικό Εμπόριο


Στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου: εισαγωγές, εξαγωγές, χώρες συναλλαγής, κατηγορίες προϊόντων, κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, εμπορικό ισοζύγιο.

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Ιουλ 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Αυγ 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
10 Οκτ 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Αυγ 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Σεπ 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Νοε 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Σεπ 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Οκτ 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
11 Δεκ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία