Εξωτερικό Εμπόριο


Στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου: εισαγωγές, εξαγωγές, χώρες συναλλαγής, κατηγορίες προϊόντων, κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, εμπορικό ισοζύγιο.

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Σεπ 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Οκτ 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
12 Δεκ 2022
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Σεπ 2022
21 Δεκ 2022
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Οκτ 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Νοε 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Ιαν 2023
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Οκτ 2022
23 Ιαν 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Νοε 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Δεκ 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Φεβ 2023
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Νοε 2022
20 Φεβ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία