Εξωτερικό Εμπόριο


Στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου: εισαγωγές, εξαγωγές, χώρες συναλλαγής, κατηγορίες προϊόντων, κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, εμπορικό ισοζύγιο.

Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Δεκ 2022
23 Μαρ 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Ιαν 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Φεβ 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
10 Απρ 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Φεβ 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Μαρ 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
10 Μαϊ 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Μαρ 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Απρ 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Ιουν 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Απρ 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Μάιος 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
10 Ιουλ 2023
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Μάιος 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Ιουν 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Αυγ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία