Περιβάλλον


Στατιστικές για το περιβάλλον: παραγωγή και επεξεργασία αποβλήτων, αστικά απόβλητα, δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, εκπομπές αερίων και ατμοσφαιρικών ρύπων, στοιχεία για το νερό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία