Εκπαίδευση


Στατιστικές για όλα τα επίπεδα εκπαιδεύσης καθώς και οικονομικά στοιχεία.
Από την σχολική χρονιά 2019/2020 τα στοιχεία ενημερώνονται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία