Διαθεματικές Στατιστικές


Στατιστικές που σχετίζονται με πληθώρα θεμάτων: Η Κύπρος σε Αριθμούς, Στατιστική Επετηρίδα, Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο), Η Κύπρος στην Κλίμακα της ΕΕ.

Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο)
Ιαν-Απρ 2023
14 Ιουν 2023
Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο)
Ιαν-Ιουν 2023
11 Αυγ 2023
Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο)
Ιαν-Αυγ 2023
12 Οκτ 2023
Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο)
Ιαν-Οκτ 2023
14 Δεκ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία