Μητρώο Επιχειρήσεων


Στατιστικές για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο: αριθμός, μέγεθος, οικονομική δραστηριότητα, υποστατικά και απασχόληση. 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία