Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία


Στατιστικές για τον γεωργικό τομέα: γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, εκτάσεις καλλιεργειών, οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, στοιχεία για την αλιεία, ξυλεία.

Ιστοσελίδα για την Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2020.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία