Εκτύπωση

Οργανόγραμμα

Στη Στατιστική Υπηρεσία υπηρετούν σε μόνιμη βάση 97 άτομα. Η Υπηρεσία απασχολεί επίσης 56 εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, καθώς και γύρω στους 75 μερικής απασχόλησης, οι οποίοι απασχολούνται για τη διεξαγωγή των διάφορων απογραφών και δειγματοληπτικών ερευνών, κυρίως για τη συλλογή των στοιχείων.

Η οργανική δομή της Στατιστικής Υπηρεσίας αποτελείται από 4 κύριους Τομείς και 3 Κλάδους Υποστήριξης. 

 

 Οι κύριοι Τομείς είναι οι ακόλουθοι:

  • Εθνικοί Λογαριασμοί και Δημόσια Οικονομικά
  • Στατιστικές Επιχειρήσεων, Ενέργεια, Περιβάλλον, Γεωργία, Επιστήμη και Τεχνολογία, Εξωτερικό Εμπόριο, Διεθνής Συνεργασία και Προγραμματισμός
  • Μεθοδολογία, Στατιστική Πληροφόρηση, Τιμές, Αγορά Εργασίας και Κοινωνία της Πληροφορίας
  • Δημογραφία, Κοινωνικές Στατιστικές και Τουρισμός


Οι Κλάδοι Υποστήριξης είναι:

  • Μηχανογράφηση, Επεξεργασία και Τεχνική Υποστήριξη
  • Αρχείο
  • Λογιστήριο


Τα κεντρικά γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας βρίσκονται στη Λευκωσία. Η Στατιστική Υπηρεσία διαθέτει επίσης επαρχιακά γραφεία σε Λευκωσία, ΛάρνακαΛεμεσό και Πάφο.


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία