Εκτύπωση

Αποστολή

Αποστολή της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι η τακτική και έγκαιρη παραγωγή στατιστικών στοιχείων και η παροχή αξιόπιστης στατιστικής πληροφόρησης για τα δρώμενα στην Κύπρο με στόχο:

  • Την υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου στη διαμόρφωση πολιτικής
  • Την ενημέρωση και υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινού γενικότερα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό 
  • Την ενημέρωση και υποστήριξη οργανισμών και επιστημονικών / ερευνητικών κέντρων στην Κύπρο και στο εξωτερικό

Επιπρόσθετα, ενεργεί ως συντονιστής και τεχνικός σύμβουλος προς άλλους δημόσιους οργανισμούς για εργασίες στατιστικής φύσεως.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία