Εκτύπωση

Έρευνα Χρήσης Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις 2023

Αυτή την περίοδο διεξάγεται η Έρευνα Χρήσης Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις 2023. Η έρευνα διεξάγεται μέσω διαδικτύου.

 

Αν η επιχείρησή σας έχει επιλεγεί στο δείγμα της έρευνας, ακόλουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο, για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που μπορεί να συμπληρωθεί μέσω διαδικτύου: 

https://ict-survey2.cystat.mof.gov.cy/ict_survey/

Τα στοιχεία πρόσβασης θα σας αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα από τον υπεύθυνο λειτουργό της έρευνας.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους:


Άτομο Επικοινωνίας

Κωνσταντίνος Μηνά

Τ: 22602112

Ε: cmina@cystat.mof.gov.cy























Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία