Εκτύπωση

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Φυλλομετρητές (Web Browsers)

O ιστότοπος έχει δοκιμαστεί σε εκδόσεις όλων των γνωστών φυλλομετρητών, οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω.

Ενώ κάποια παρουσιαστικά χαρακτηριστικά (χρώματα, σκιές, σχέδια) ίσως να μην φαίνονται ομοιόμορφα σε όλους τους φυλλομετρητές, η δομή της σελίδας και το υλικό που περιέχει, παραμένουν τα ίδια.

Ο ιστότοπος λειτουργεί με τους φυλλομετρητές με ελάχιστη έκδοση ως πιο κάτω:

Google Chrome (version 92)
Mozilla Firefox (version 90)
Microsoft Edge (version 92)
Opera (version 76)
Safari


Ανάλυση Οθόνης

Ο ιστότοπος σχεδιάστηκε για ορθή λειτουργία με ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024 x 768 pixels και ανάλυση χρωμάτων VGA.


W3C

Ο ιστότοπος πληρoί επαρκώς τα κριτήρια ΑΑ της διεθνούς εταιρικής συνεργασίας W3C, για προσβάσιμες και ορθά κατασκευασμένες ιστοσελίδες.Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία