Εκτύπωση

Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων, δίνουν λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε θέματα κατάρτισης των απασχολουμένων. Συγκεκριμένα, διερευνάται η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που διοργανώνονται εντός ή εκτός της επιχείρησης, η συμμετοχή των απασχολουμένων, το κόστος και η διάρκεια των προγραμμάτων, καθώς και η συμμετοχή των απασχολουμένων σε προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τόπο μας. Με την έρευνα αυτή, δίδεται πληροφόρηση που παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση και σε άλλους σχετικούς φορείς για λήψη μέτρων και προώθηση σχεδίων για παροχή προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων κ.α.

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων είναι σημαντική και συνεισφέρει στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και κατ' επέκταση της αγοράς εργασίας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων;


 

Για περισσότερες πληροφορίες:


  • Ερωτηματολόγιο Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (η έρευνα διεξάγεται μόνο διαδικτυακά)Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία