Εκτύπωση

Έρευνα για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου

Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου, δίνουν πληροφορίες σχετικά τη διακίνηση κατοίκων Κύπρου (ηλικίας 15+) που ταξιδεύουν, είτε εντός των ορίων της χώρας (εσωτερικός τουρισμός) είτε στο εξωτερικό. Με την έρευνα αυτή, δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των ταξιδιών, τον προορισμό, τον σκοπό του ταξιδιού, τα κύρια μέσα μεταφοράς, τα κύρια μέσα διαμονής και τις δαπάνες κάθε ταξιδιού. Οι στατιστικές αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και λήψη μέτρων για ενίσχυση του τομέα του Τουρισμού και εφόσον η οικονομία της Κύπρου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα αυτό, οι στατιστικές μας αποτελούν βασικό εργαλείο στη βελτίωση των ζωών όλων μας. 

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου είναι ιδιαίτερα σημαντική και μετρά στο μέλλον του τόπου, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών, που οδηγούν σε καλύτερες ζωές για όλους μας. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε!

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον οποιονδήποτε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Τουρισμός>Έρευνα για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία