Εκτύπωση

Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου

Το ήξερες ότι...


Κατά το 2019, στην Κύπρο απασχολούνταν 73,6 χιλιάδες άτομα στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου

Κατά τα τελευταία 5 χρόνια η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές για τον συγκεκριμένο τομέα παρουσιάζει αύξηση και ειδικότερα το 2019, αυξήθηκε κατά 5,5% στο σύνολο του τομέα σε σχέση με το 2018;

 

Το γνωρίζουμε διότι εσείς μας το είπατε!


Οι πιο πάνω στατιστικές και άλλες παρόμοιες, παράχθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.


Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου δίνουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τα αποθέματα, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, το εργατικό κόστος και άλλες δαπάνες στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και της Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών. Με την έρευνα αυτή, δίδεται πληροφόρηση που παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση και άλλους φορείς, να εκτιμήσουν τις  διαρθρωτικές εξελίξεις και τη συνεισφορά του τομέα στην οικονομία της Κύπρου και αναλόγως να εφαρμόσουν ανάλογες πολιτικές και μέτρα.

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου είναι σημαντική και συνεισφέρει στη βελτίωση της οικονομίας και κατ' επέκταση της ζωής όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών.  Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Εμπόριο>Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία