Εκτύπωση

Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών

Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών, δίνουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τα αποθέματα, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, το εργατικό κόστος και άλλες δαπάνες στους διάφορους τομείς των Υπηρεσιών και Μεταφορών. Με την έρευνα αυτή, δίδεται πληροφόρηση, χρήσιμη στην κυβέρνηση και άλλους φορείς, για να εκτιμηθούν οι διαρθρωτικές εξελίξεις και η συνεισφορά του τομέα στην οικονομία της Κύπρου.

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών είναι σημαντική και βοηθά στη βελτίωση της οικονομίας και κατ' επέκταση της ζωής όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Υπηρεσίες>Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία