Εκτύπωση

Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης

Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης, δίνουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τα αποθέματα, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, το εργατικό κόστος και άλλες δαπάνες στον τομέα των Κατασκευών, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη γης και την κατασκευή κτιρίων και έργων πολιτικού μηχανικού. Με την έρευνα αυτή, δίδεται η δυνατότητα να εκτιμηθούν οι διαρθρωτικές εξελίξεις και η συνεισφορά του τομέα στην οικονομία της Κύπρου, αποτελώντας έτσι σημαντικό εργαλείο στην εφαρμογή πολιτικων και λήψη αποφάσεων από την κυβένρηση και άλλους φορείς.

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης είναι σημαντική και επηρεάζει τις ζωές όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Κατασκευές>Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία