Εκτύπωση

Έρευνα Εργατικού Κόστους

Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Εργατικού Κόστους;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Κόστους, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη δομή και το επίπεδο του εργατικού κόστους στον τόπο μας, τις ώρες που εργάστηκαν και τις ώρες που αμείφθηκαν οι απασχολούμενοι. Τα δεδομένα αναλύονται ανά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος επιχείρησης. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, υπολογίζονται δείκτες όπως αυτός του ωριαίου εργατικού κόστους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πορείας της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, για λήψη αποφάσεων και προώθηση μέτρων και πολιτικών σχετικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση του εργατικού κόστους στην Κύπρο επηρεάζοντας έτσι και την οικονομία γενικότερα. 

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Εργατικού Κόστους είναι σημαντική και επηρεάζει τις ζωές όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Εργατικού Κόστους, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Κόστους;


 

Για περισσότερες πληροφορίες:Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία