Εκτύπωση

Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία

Το ήξερες ότι...


Κατά το 2019, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €119,6 εκ. και αντιστοιχούσαν σε 0,54% του Ακαθάριστου Εγχώριου ΠροϊόντοςΤο ποσοστό αυτό τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018; 

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών (€92,6 εκ.) αφορούσαν τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

 

Το γνωρίζουμε διότι εσείς μας το είπατε!


Οι πιο πάνω στατιστικές και άλλες παρόμοιες, παράχθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία.


Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την απασχόληση, τις δαπάνες και τις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τα ορυχεία και λατομεία, τη μεταποίηση, τον ηλεκτρισμό και την υδατοπρομήθεια, καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας. Καλύπτονται επίσης, οι δημοτικές αρχές και οι ειδικοί παροχείς υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος. 

Τα στοιχεία της έρευνας αυτής αξιοποιούνται για την ετοιμασία των λογαριασμών δαπανών για περιβαλλοντική προστασία. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση και σε άλλους φορείς για λήψη μέτρων και προώθηση σχεδίων για πρόληψη, έλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην Κύπρο

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία είναι σημαντική και επηρεάζει το μέλλον όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Περιβάλλον>Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία