Εκτύπωση

Έρευνα Βιομηχανίας

Το ήξερες ότι...


Κατά το 2019, απασχολούνταν 39,7 χιλιάδες άτομα στον τομέα της Βιομηχανίας στην Κύπρο, εκ των οποίων οι 35,1 χιλιάδες (88%) εργάζονταν στον τομέα της Μεταποίησης

Κατά τα τελευταία 5 χρόνια η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές, στο σύνολο της βιομηχανίας, παρουσιάζει αυξητική τάση, ενώ κατά το 2019 ειδικότερα, αυξήθηκε κατά 9,2% σε σχέση με το 2018;

 

Το γνωρίζουμε διότι εσείς μας το είπατε!


Οι πιο πάνω στατιστικές και άλλες παρόμοιες, παράχθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Βιομηχανίας.


Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Βιομηχανίας;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Βιομηχανίας δίνουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τα αποθέματα, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, το εργατικό κόστος και άλλες δαπάνες, ώστε να εκτιμηθούν οι διαρθρωτικές εξελίξεις και η συνεισφορά του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα στην οικονομία του τόπου μας. Με την έρευνα αυτή δίδεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση για λήψη μέτρων και προώθηση σχεδίων που δίνουν κίνητρα εξέλιξης και αύξησης της παραγωγικότητας σε τομείς όπως τα ορυχεία και λατομεία, η μεταποίηση, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η προμήθεια νερού, η επεξεργασία λυμάτων και η διαχείριση αποβλήτων.

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Βιομηχανίας είναι σημαντική και μετρά στο μέλλον όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Βιομηχανίας, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Βιομηχανία>Έρευνα Βιομηχανίας)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία