Εκτύπωση

Επιστημονική Έρευνα και Πειραματική Ανάπτυξη

Το ήξερες ότι...


Κατά το 2019, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο αντιστοιχούσαν σε 0,74% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος;

Οι συνολικές δαπάνες υπολογίζονται στα €164,4 εκ., με τον κλάδο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να αποτελεί τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας, με δαπάνες ύψους €40,7 εκ.

 

4.082 άτομα απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2019;

Το 39,0% του ερευνητικού δυναμικού ήταν γυναίκες, ενώ ποσοστό 33,1% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

 

Το γνωρίζουμε διότι εσείς μας το είπατε!


Οι πιο πάνω στατιστικές και άλλες παρόμοιες, παράχθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης.


Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, δίνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης και για τις δαπάνες και πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών. Τα στοιχεία αποτελούν σημαντικούς δείκτες για τη διακρίβωση του βαθμού τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης της χώρας μας. Με την έρευνα αυτή, δίδεται η δυνατότητα για λήψη μέτρων και προώθηση σχεδίων που ρυθμίζουν την επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης είναι σημαντική και βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Έρευνα και Ανάπτυξη)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία