Εκτύπωση

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εθνικός και Εναρμονισμένος)

Το ήξερες ότι...


Σε εθνικό επίπεδο:

  • O πληθωρισμός για το 2020 ήταν -0,6%;
  • Kατά τους πρώτους 6 μήνες του 2021 οι τιμές των πετρελαιοειδών και του ηλεκτρισμού είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη διαμόρφωση του πληθωρισμού;

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • Kατά το 2020, το χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, Κύπρο και Τσεχία;
  • Κατά το 2020, η μεγαλύτερη αύξηση τιμών καταναλωτή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και Μη-Αλκοολούχα Ποτά, όπου σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,5% στην ΕΕ;

 

Το γνωρίζουμε διότι εσείς μας το είπατε!


Οι πιο πάνω στατιστικές και άλλες παρόμοιες, παράχθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (για στατιστικές σε εθνικό επίπεδο) και του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (για στατιστικές συγκρίσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο).


Γιατί είναι σημαντικός ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή;


O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά το γενικό επίπεδο τιμών των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται το μέσο νοικοκυριό. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πληθωρισμού, την αναπροσαρμογή των μισθών κ.ά.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) καταρτίζεται από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ώστε να παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία για τις μεταβολές στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και το ύψος του πληθωρισμού και ειδικότερα για την εκτίμηση του κριτηρίου σύγκλισης και της σταθερότητας των τιμών.

O πληθωρισμός σε μια χώρα και το επίπεδο τιμών γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, μπορούν να θεωρηθούν από τους βασικότερους δείκτες για αξιολόγηση της πορείας της οικονομίας, όπως επίσης και για την προετοιμασία για μελλοντικές εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό η παραγωγή στατιστικών που αφορούν σε τιμές καταναλωτή είναι ουσιώδης στην πορεία κάποιας χώρας.

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή;


 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία