Εκτύπωση

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Το ήξερες ότι...


Κατά το 2020, υπήρχαν περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση στον πληθυσμό;

Στον πληθυσμό (ηλικίας 25 - 64), το ποσοστό των ανδρών με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 39,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών ήταν 49,6%.

 

Κατά το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ήταν κατά 12 περίπου ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών;

Συγκεκριμένα, για τους άνδρες ηλικίας 15+ το ποσοστό απασχόλησης ήταν 64,0%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 52,3%.


Το γνωρίζουμε διότι εσείς μας το είπατε!


Οι πιο πάνω στατιστικές και άλλες παρόμοιες, παράχθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.


Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού δίνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το εργατικό δυναμικό, την απασχόληση και την ανεργία στον τόπο μας. Με την έρευνα αυτή, δίδεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση για λήψη μέτρων και προώθηση σχεδίων που ρυθμίζουν την ανεργία, δίνουν κίνητρα απασχόλησης κ.α. Επιπρόσθετα, με τη χρήση των στατιστικών μας, η κυβέρνηση μπορεί να αξιολογήση την αποτελεσματικότητα υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών και να τα διαφοροποιήσει αναλόγως, όπου χρειάζεται.

Συνεπώς, η συμμετοχή σας είναι σημαντική και μετρά στο μέλλον του τόπου, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών που οδηγούν σε καλύτερες ζωές για όλους μας. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον οποιονδήποτε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!

 

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού;


  • CYSTAT - DB (CYSTAT-DB>Αγορά Εργασίας>Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)


Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία