Εκτύπωση

Κεντρικά Γραφεία (Λευκωσία)

Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος

Τ: 22602129

Φ: 22661313, 22602770, 22304566, 22605026

 

Χάρτης του/της Χάρτης για 35.16749853671387, 33.35440442341227
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία