Εκτύπωση

Υποστήριξη Πύλης CYSTAT

Υποστήριξη Πύλης CYSTAT

Γιώργος Θεοδούλου

Έστερ Σοφοκλέους

Ε:gtheodoulou@cystat.mof.gov.cy

Ε:esophocleous@cystat.mof.gov.cy

T: 22602184

T: 24205831
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία