Εκτύπωση

Επιστήμη και Τεχνολογία

Στατιστικές Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Γιώργος Δογορίτης

Ε:gdogoritis@cystat.mof.gov.cy

T: 22602170

Στατιστικές Κοινωνίας της Πληροφορίας

Κωνσταντίνος Μηνά

Ε:cmina@cystat.mof.gov.cy

T:22602112Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία