Εκτύπωση

Οικονομία

Εθνικοί Λογαριασμοί

Χρυσάνθη Ρουσιά

Ε:crousia@cystat.mof.gov.cy

T: 22602242

Δημόσια Οικονομικά

Αντιγόνη Χριστοδούλου

Ε:achristodoulou@cystat.mof.gov.cy

T:22602179

Δείκτες Τιμών Καταναλωτή και Κατοικιών

Κωνσταντία Παπαγεωργίου

Ε:cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

 

T:22602116

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου

Ιωάννα Λεοντίου

 

Ε:ileontiou@cystat.mof.gov.cy

 

T:22605122Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία